Nasza Gazeta

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach mieli okazję zwiedzić  Elektrownię Łaziska, w tym także mieszczące się na terenie zakładu MUZEUM ENERGETYKI.

Ukonstytuował się Zespół Parlamentarny do spraw Narodowego Programu Zdrowego Żywienia. Jego przewodniczącą została Izabela Kloc, poseł z Mikołowa. Zastępcami zostali posłowie: Szymon Giżyński, Adam Hofman, Marcin Witko, a sekretarzem Lech Kołakowski.

W październiku mija piąta rocznica odsłonięcia Pomnika ku pamięci ornontowickich Policjantów, którzy zostali zamordowani przez NKWD w 1940 r.

Nasza Gazeta

EKO POWIAT