Nasza Gazeta

Mieszkańcy ulicy Piernikarczyka w Bielszowicach od lat walczą o utwardzenie drogi. Nieustannie próbują zainteresować swoim problemem radnych i rudzkich urzędników. Wszelkie interwencje do tej pory nie przyniosły efektu. Wiosną 2012 roku postanowili wziąć los w swoje ręce i we własnym zakresie prowizorycznie utwardzili drogę. Niestety, na niewiele się to zdało. Prowizorka wiecznie trwać nie mogła i nawierzchnia z czasem uległa zniszczeniu.

Podopieczni byli w szoku, kiedy drugiego października w Domu Dziennej Pomocy w Mikołowie pojawiła się policja. Pensjonariuszami tej placówki są w większości ludzie starsi, samotni, znerwicowani. Ich niepokój się pogłębił, kiedy dowiedzieli się, po co przyszli mundurowi.   Kierowniczka DDP wezwała policjantów, aby wyprowadzili  z terenu placówki Krystynę Świerkot, znaną i cenioną działaczkę społeczną, szefową Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków. Krystyna Świerkot odwiedziła w DDP swojego podopiecznego, dla którego jest kuratorem sądowym.

Prof. Aleksander Błaszczyk ponownie został wybrany przewodniczącym Zarządu Powiatu Platformy Obywatelskiej w Rudzie Śląskiej. Zjazd w powiecie odbył się 3 października w auli rudzkiej Szkoły Muzycznej.

Nasza Gazeta

EKO POWIAT