Nasza Gazeta

W Mikołowie podpisano porozumienie dotyczące kształcenia przyszłych górników oraz gwarancji zatrudnienia w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Umowa została zawarta pomiędzy przedstawicielami JSW a władzami powiatu mikołowskiego.

Burmistrz w tekście „Mikołowski basen odkryty w faktach finansowych.” opisuje sytuację i przyszłość kąpieliska. Podstawą tych rozważań jest wywiad dyrektora MOSIR-u dla „Gazety Mikołowskiej” oraz załączone zestawienia finansowe. Te informacje pochodzą z pierwszej ręki, od osób najbardziej kompetentnych, a zostały udostępnione, aby - jak pisze burmistrz - „móc wyrobić sobie rzetelną opinię i w oparciu o konkrety zabierać głos w ewentualnych dyskusjach”.

Starostwo Powiatowe postanowiło pomóc mieszkańcom Łazisk Górnych, którym dokucza przemysłowe sąsiedztwo. Najpierw jednak trzeba pomóc samemu starostwu w sporządzaniu poprawnych dokumentów.

Nasza Gazeta

EKO POWIAT