Nasza Gazeta

W środku nocy policjanci z łaziskiego komisariatu otrzymali zgłoszenie, że ulicami miasta spaceruje nietrzeźwa kobieta z niemowlakiem w wózku. O godzinie 02:30 dyżurny Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych otrzymał zgłoszenie, iż w okolicy jednej ze stacji benzynowych, błąka się młoda kobieta z maleńkim dzieckiem w wózku.

Cztery zezwolenia na prowadzenie działalności, ponad 110 mln złotych zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych, utrzymanie 300 istniejących oraz stworzenie co najmniej 52 nowych miejsc pracy – to bilans półrocza w Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej Katowickiej SSE S.A. Podstrefa rozwija dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorców projekt KSSENON, a także przygotowuje się do zagospodarowania nowych terenów, włączonych do niej na początku roku. Jej pracami do 2021 roku będzie kierował Andrzej Zabiegliński.

Mundurowi z mikołowskiej komendy: nadkom. Anna Musioł, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji oraz asp. szt. Adrian Górski, z Referatu ds. Przestępczości Gospodarczej zostali odznaczeni brązową odznaką „Zasłużony Policjant”. Odznaczenia wręczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Nasza Gazeta

EKO POWIAT