Nasza Gazeta

Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod petycją do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o poprawę bezpieczeństwa na drodze 44, na odcinku od węzła Sośnica do Mikołowa.

Henryk Jaroszek, starosta powiatowy wystąpił do sądu o wyznaczenie kuratora dla klubu sportowego AKS Mikołów.

Rozmowa z Małgorzatą Bohosiewicz-Suchoń, mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Nasza Gazeta

EKO POWIAT