Nasza Gazeta

ziemia

Julia Burzyńska z SP nr 9 w Orzeszu oraz Zespół wokalny G nr 3 z Łazisk Górnych to zwycięzcy VI Regionalnego Festiwalu Piosenki Śląskiej „Orzeszek”, który odbył się pod koniec marca w Zajeździe Kasztelańskim-Domu Śląskiej Kultury w Woszczycach. Patronat honorowy nad festiwalem objął Burmistrza Miasta Orzesze - Mirosław Blaski. W festiwalu wzięło udział 148 wykonawców z powiatu mikołowskiego i Żor.

Obchodami Międzynarodowego Dnia Ptaków, 2 kwietnia, rozpoczyna się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie w tym roku cykl spotkań o charakterze przyrodniczo-ekologicznym organizowanych w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego współfinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach.

Miejski Dom Kultury w Mikołowie zaprasza 16 marca o godz. 18.00 na wystawę fotografii Stanisława Grząby zatytułowaną „U Pana Boga w ogródku”.

Nasza Gazeta

EKO POWIAT